Organisator worden

Wil je organisator van Gellyball worden? Het is eenvoudig met de 3 stappen onderaan deze pagina. Maar laten we eerst uitleggen wat een ‘organisator’ is:

  • Je wordt de regionale aanbieder van Gellyball-games en verdeler van Gellyballmaterialen in jouw buurt.
  • De organisatoren en hun locaties worden vermeld op de website.
  • Gellyball is niet verkrijgbaar in winkels of webshops en enkel de organisator kan het materiaal verkopen.
  • Enkel de erkende* organisaties kunnen het Gellyball-logo en merknaam gebruiken. Deze zijn beschermd in Europa.
  • Organisatoren (dealers in Amerika) kunnen lid worden van de Facebookgroep Gellyball Dealers en allerlei nuttige info, foto’s, tips & tricks uitwisselen om zo de beste te worden in jouw vakgebied.
  • Zelf niet zo technisch? Je kan toetreden tot het garantieprogramma WRAP en genieten een onbeperkte vervanging van Gellyball-pistolen en een maandelijkse levering van Gellyballs. Stuur ons een mail voor meer info over WRAP.

Ben je klaar om een ‘organisator’ te worden en toe te treden tot onze Gellyballfamilie? Aarzel dan niet, vul het formulier in en overtuig ons waarom we jou in ons team moeten hebben!

  1. registreer je, maak eerst een account voor de shop aan via Mijn Account
  2. Vul onderstaand formulier in, zodat we nadien jouw account kunnen aanpassen naar een Trade account
  3. Nadien kan u in de shop onze aanbiedingen bekijken en bestellen.

 

Aanmeldformulier:

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

GELLYBALL Europe BV, licentiehouder van het merk en logo “Gellyball”, gedeponeerd bij EUIPO European Union Intellectual Property Office. En de aanvrager;
verklaren hierbij:
1. Door bevestiging van de pop-up, akkoord te gaan met het gebruik van het merk en logo volgens de condities:
a) Periode: vanaf aankoop startpakket tot opzeg door de licentiegever als gevolg op inbreuken of misbruik of opzeg door aanvrager. b) Gebieden: regionaal – c) Media: toepassingen: gebruik op eigen website + sociale media + affiches + flyers + Google adwords + banners + reclameborden.
d) Beperkingen: verboden om de domeinnaam www.gellyball.(extensie van het land) te gebruiken. Het is verboden om de Gellyball-materialen, -naam en -logo te gebruiken voor of samen met concurrerende producten van Gellyball.
2. Wijzigingen in het ontwerp: de aanvrager mag zonder toestemming van GELLYBALL Europe BV geen wijzigingen (laten) aanbrengen in het ontwerp. Uitzondering hierbij zijn de naar redelijkheid te verwachten wijzigingen die nodig zijn tot juiste uitbating van in 1.c genoemde toepassingen. De aanvrager dient bij elke wens tot aanpassing GEBV te informeren; zonder toestemming van GEBV kunnen er geen wijzigingen in het logo aangebracht worden.
3. Deze EULA kan door GEBV voortijdig, geheel of gedeeltelijk, door opzegging of ontbinding worden beëindigd, indien de aanvrager: a) het ontwerp niet of niet langer gebruikt; b) als natuurlijk persoon komt te overlijden; c) als rechtspersoon wordt ontbonden; d) de zeggenschap over de onderneming kwijtraakt (bijv. door overgang van onderneming of overdracht van meerderheid aandelen);
e) nalatig is in één van de condities van de EULA.
4. Bij vaststelling van nalatigheid door de aanvrager, zal GEBV, de aanvrager in gebreke stellen middels aangetekend schrijven per post en per elektronische communicatie (mail). GEBV geeft de tijd om de vastgestelde inbreuken ongedaan te maken op min. 7 dagen en max. 15 kalenderdagen.
Bij niet-naleving van de rechtzetting door de aanvrager, verklaart deze zich akkoord met de algemene voorwaarden van GEBV en de EULA.
5. Op deze  zijn de algemene voorwaarden van GEBV van toepassing, mits daar niet vanaf geweken zijn in de overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid van voorwaarden zijn de voorwaarden zoals beschreven in de overeenkomst bindend. De aanvrager ontvangt via elektronische post een versie van de voorwaarden. Hierbij verklaart de aanvrager bekend te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden zoals beschreven in het addendum. De algemene voorwaarden bevinden zich eveneens als addendum in deze EULA.
ADDENDUM
Er is sprake van inbreuk op merkenrecht als 1. een logo of naam wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten (Identiteitsinbreuk) 2. een overeenstemmend logo of naam wordt gebruikt voor dezelfde of gelijkende waren of diensten (herkomstinbreuk) 3. ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan de reputatie wordt gedaan van een merk (goodwillinbreuk) 4. een logo anders dan ter onderscheiding wordt gebruikt
Inbreuk op merkenrecht kan de volgende gevolgen hebben: 1. schadevergoeding per dag en per inbreuk. 2. Proceskosten veroordeling. 3. vergoeding juridische kosten van de licentiegever.
Door bestelling van de order en betaling van het starterspakket verklaart de aanvrager akkoord te gaan met alle algemene voorwaarden van GEBV en de EULA.

Chat openen