Verkoopsvoorwaarden

GROOTHANDEL KLANTOVEREENKOMST

DEZE GROOTHANDELKLANTENOVEREENKOMST (“Overeenkomst”) is een overeenkomst tussen u en Gellyball Europe BV (hierna GEBV) waarin de voorwaarden en condities zijn vermeld waaronder u de Site kunt gebruiken en bestellingen kunt ontvangen, waaronder de verwerking en levering van productbestellingen.

Door de bestelservice van GEBV en de Site te gebruiken, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.  Als u het niet eens bent met alle voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Site en bestel geen producten bij GEBV.

Als u vragen heeft over deze overeenkomst, de site of de bestelservice van GEBV, stuur ons dan een e-mail naar info@gellyball.eu  

BESTELBELEID

Bestellingen plaatsen.  Bestellingen voor GEBV-producten kunnen worden geplaatst via telefoon, Skype, sms, e-mail of de site.

Bestelling plaatsen;
Verzend- en betalingsbevestiging.  Bij het plaatsen van een bestelling voor GEBV-producten, zal GEBV een Orderbevestiging naar u e-mailen die de GEBV-entiteit identificeert om het product te verzenden, evenals de bestelde producten en de gerelateerde hoeveelheid, prijs, verzendadres en verzendkosten.  Na afhandeling zal GEBV een Pro-forma factuur naar u e-mailen waarin de producten met de hoeveelheid en gerelateerde trackinggegevens voor elke verzending worden geïdentificeerd.  Afhankelijk van de beschikbaarheid van het product, kunt u meer dan één afhandelingsbevestiging ontvangen als er meer dan één zending nodig is om een ​​bestelling uit te voeren.  Bij verzending van GEBV-producten zal GEBV een ‘voor voldaan’-factuur naar u e-mailen, afhankelijk van de geautoriseerde betalingsmethode.  Elke factuur en contante verkoopbevestiging identificeert de producten met de te verzenden hoeveelheid, alle producten die nog in backorder staan ​​en het totale verschuldigde bedrag.

Inkooporder en andere voorwaarden.  
Tenzij anders overeengekomen in een wederzijds uitgevoerd contract, zijn de factuur- en contante verkoopbevestiging die bij elke verzending wordt geleverd en de voorwaarden onder deze overeenkomst de volledige en volledige akkoordverklaring voor uw gebruik van de site, de bestelservices van GEBV en de aankoop van GEBV-producten.  en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, afspraken of mededelingen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp.  Geen enkele inkooporder of ander document of mededelingen die door u zijn uitgegeven, zelfs als de inkooporder of ander document bepaalt dat deze voorrang heeft of uitdrukkelijke erkenning vereist, zal effectief zijn om in tegenspraak te zijn met, te wijzigen, te verwijderen uit of toe te voegen aan de hierin opgenomen voorwaarden en  de factuur of contante verkoopbevestiging met betrekking tot een zending.  Elke uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van een inkooporder of ander orderdocument vereist door een klant is uitsluitend bedoeld om de ontvangst te bevestigen voor het verwerken van een order.

Minimale bestelhoeveelheden.
Neem contact met ons op voor minimale bestelhoeveelheden die per geografische regio verschillen.

Product beschikbaarheid.
Als we niet in staat zijn om een ​​hele bestelling te verzenden, zal GEBV ofwel dat deel van een bestelling verzenden dat beschikbaar is of zoveel mogelijk van de bestelling verzenden als beschikbaar is vanuit de magazijnfaciliteiten. GEBV is niet aansprakelijk voor producten die niet meer leverbaar, niet beschikbaar of niet op voorraad zijn.

Procestijd.
Bestellingen worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze zijn ontvangen en bestellingen waarvoor vooruitbetaling vereist is, worden pas verzonden nadat de betaling door GEBV is ontvangen.  We streven ernaar om alle bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst te verwerken (maandag t / m vrijdag, met uitzondering van feestdagen).

Annulerings- en orderwijzigingsbeleid.
Alle verkopen zijn definitief.  Zodra een bestelling geheel of gedeeltelijk is verzonden, is annulering niet meer mogelijk.  Evenzo, als u uw bestelling wilt aanvullen nadat deze is verzonden, zullen dergelijke toevoegingen worden behandeld als een tweede bestelling.

Retournering van nieuw product.
Behalve dat een verkeerd product wordt besteld of verzonden, is het retourneren van nieuwe en ongebruikte producten naar eigen goeddunken van GEBV.  Dergelijke verzoeken om krediet voor geretourneerde goederen moeten binnen dertig (30) dagen na aankoop worden gedaan.  Indien goedgekeurd, moet een dergelijk product in nieuwe, verzegelde en verkoopbare staat verkeren. GEBV behoudt zich het recht voor om tot 20% herstockage-kosten in rekening te brengen of een tegoed te weigeren voor beschadigde of gebruikte producten.

Retourneren van defecte producten.
Onder voorbehoud van de hieronder uiteengezette beperkte productgarantie van GEBV en de garantierichtlijnen van GEBV, zullen defecte of beschadigde producten worden gerepareerd of vervangen, naar eigen goeddunken van GEBV, indien gerapporteerd binnen zeven (7  ) dagen na levering.

Retourprocedure.
Klanten moeten een akkoord per é-mail krijgen voordat ze een product naar GEBV retourneren.  Alle verzendkosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

Beperkte productgarantie.
Tenzij een andere garantie wordt gegeven in verband met een specifiek product of andere voorwaarden worden uiteengezet onder de garantierichtlijnen van GEBV (vb WARP), garandeert GEBV het hieronder bestelde product tegen defecten in materiaal of vakmanschap voor dertig (30) dagen vanaf de oorspronkelijke verzenddatum.  Gedurende deze periode zal GEBV defecte producten repareren of vervangen, naar eigen goeddunken van GEBV, zonder kosten voor u, met inachtneming van de kennisgeving en verzendvoorwaarden uiteengezet in de paragraaf Retourneren van defecte producten hierboven uiteengezet.  Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper.

Beperkte garantievoorwaarden.
Tenzij anders vermeld onder de garantierichtlijnen van GEBV, is de bovenstaande beperkte garantie onderhevig aan de garantie-disclaimers en de beperking van aansprakelijkheidsbepalingen uiteengezet onder de GARANTIE-DISCLAIMER en BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID  secties hieronder en de volgende voorwaarden: (i) deze beperkte garantie is alleen van toepassing op Gellyball-merkproducten die door GEBV worden verkocht, en (ii) deze beperkte garantie dekt alleen normaal gebruik van de producten.  GEBV is niet aansprakelijk onder deze beperkte garantie als enige schade of defect het gevolg is van (a) misbruik, misbruik, verwaarlozing of onjuiste verzending, (b) rampen zoals brand of overstroming, (c) service of wijziging door iemand anders dan een geautoriseerde  GEBV-vertegenwoordiger, of (d) schade opgelopen door onverantwoord gebruik of andere niet-aanbevolen praktijken.  Producten van derden die door GEBV worden gedistribueerd, vallen onder de fabrieksgarantie die bij het product wordt geleverd of zoals uiteengezet in de garantierichtlijnen van de betrokken leveancier. GEBV heeft geen garantie of aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke producten van derden.

Ompakken en rebranding.
“Herverpakken” of “rebranding” van GEBV-producten is niet toegestaan.  Alle producten moeten in de originele verpakking worden verkocht.  Ook het wijzigen of verwijderen van buitenverpakkingen, binnenverpakkingen of documentatie is niet toegestaan.

VERZENDBELEID

Verzenden.
Tenzij anders is overeengekomen, worden alle bestellingen verzonden vanuit de magazijnen van GEBV en tenzij anders gevraagd, worden alle bestellingen verzonden met door GEBV geselecteerde vrachtvervoerders.  Aanvragen voor vliegtuig, bus- of speciale vrachtwagenafhandeling kunnen van tevoren worden geregeld.  Verzoeken om RUSH- of nachtelijke bestellingen worden waar mogelijk gehonoreerd.  Bijkomende kosten die voortvloeien uit de gevraagde speciale afhandeling of orderverwerking vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant.  GEBV garandeert geen verzending op dezelfde dag, noch de prestaties van een gecontracteerde vrachtvervoerder.

Vrachtvoorwaarden.
Alle verzendkosten zijn voor rekening van de klant en alle prijzen voor producten zijn exclusief verzendkosten.  Alle producten worden verkocht ‘F.O.B.’  GEBV

Risico op verlies.
Alle productverkopen worden gedaan op grond van een verzendingscontract, wat betekent dat het risico van verlies en eigendomsrecht voor dergelijke producten op u overgaat op het moment dat GEBV het product aan een transporteur levert.  We raden u aan om de trackinginformatie die is verstrekt te gebruiken om zendingen onmiddellijk te volgen en op te halen.

BETAALVOORWAARDEN

Betaalvoorwaarden.
Bestellingen vereisen vooruitbetaling. Alle andere betalingsvoorwaarden zijn onderhevig aan de toepasselijke factuur en de onvoorwaardelijke persoonlijke garantie van de eigenaar of exploitant van de rekening.

Belastingen.
Eventuele belastingen die van toepassing zijn op de producten die hieronder worden verstrekt, zijn niet inbegrepen in de gespecificeerde prijs en zullen door de klant worden betaald wanneer deze verschuldigd zijn.

Betaalmiddelen.
Het geprefereerde betaalmiddel varieert afhankelijk van het verzendproduct van de GEBV en omvat ACH (automatisch verrekenkantoor), BACS (geautomatiseerde verrekeningsdiensten van bankiers), snellere betalingen en internationale betalingsservice.  Als alternatief accepteert GEBV ook betalingen via creditcard, PayPal, cheque en bankoverschrijving, en GEBV behoudt zich het recht voor om u alle vergoedingen en kosten in rekening te brengen die door GEBV worden gemaakt om deze alternatieve betalingstransacties te verwerken.

Onbetaalde balans.
Voor elk onbetaald saldo worden servicekosten in rekening gebracht van 1,25% per maand, of het wettelijk toegestane maximum, indien dit hoger is.

Kosten van incasso.
Indien de klant een verschuldigd bedrag niet betaalt, zal de klant GEBV op eerste verzoek het volledige bedrag van alle kosten of uitgaven vergoeden, inclusief, maar niet beperkt tot, advocaat- of advocaatkosten en verschotten, gemaakt door GEBV bij het innen van dergelijke achterstallige bedragen, ongeacht of deze het gevolg zijn van  geschillen of anderszins.

ANDERE ALGEMENE VOORWAARDEN

Privacy.
Uw privacy is belangrijk voor ons.  We zullen uw informatie niet delen met een niet-gelieerde derde partij, behalve zoals vereist door de wet of zoals nodig om een ​​door u geplaatste bestelling bij GEBV te voltooien.  Om uw privacy te respecteren, wordt alle informatie die op deze site wordt verzameld vertrouwelijk behandeld door GEBV en zal deze niet worden verkocht, verhuurd, openbaar gemaakt of uitgeleend, tenzij u anders toestemt.  Bel of mail ons gerust als u vragen heeft over ons privacybeleid.

Productinformatie.
We doen er alles aan om u nauwkeurige informatie te verstrekken die volledig, betrouwbaar, actueel en foutloos is.  Als een door GEBV aangeboden product niet voldoet aan de beschrijving, is uw enige oplossing om het product in ongebruikte staat te retourneren voor terugbetaling.

Elektronische communicatie.
Door uw e-mail aan GEBV te verstrekken, stemt u ermee in om elektronisch berichten van ons te ontvangen.  GEBV kan af en toe e-mails sturen over wijzigingen aan haar site, bestelservice of speciale productaanbiedingen.  Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van dergelijke e-mails, kunt u op een dergelijke e-mail reageren of ons een afzonderlijke e-mail sturen naar info@gellyball.eu  om te bevestigen dat u geen promotionele communicatie wenst te ontvangen.  Als u zich toch afmeldt, blijft u niet-promotionele berichten ontvangen over de status van uw bestellingen of uw account.

Licentie en eigendomsrechten Copyright en eigendom.
Alle inhoud, ontwerp, tekst, afbeeldingen en interfaces van de site;  het verzamelen, selecteren en rangschikken daarvan;  en alle software is eigendom van GEBV.  Er wordt toestemming verleend voor het bekijken, elektronisch kopiëren en afdrukken in gedrukte delen van deze site met als enig doel het plaatsen van een bestelling bij GEBV.  Elk ander gebruik van materiaal op deze site, inclusief wijziging, distributie of reproductie voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GEBV, is strikt verboden.  U erkent dat GEBV en / of externe leveranciers de eigenaren van dergelijk materiaal blijven en dat u geen van deze eigendomsrechten verkrijgt door auteursrechtelijk beschermd materiaal te downloaden.  GEBV behoudt zich het recht voor om deze toestemming op elk moment in te trekken, en elk gebruik zal onmiddellijk worden stopgezet na schriftelijke kennisgeving van GEBV.

Handelsmerken.
“Gellyball”, “Gellyball Europe”, alle Gellyball-logo’s en alle titels, karakters, namen en afbeeldingen zijn servicemerken, handelsmerken en / of handelsopmaak van Gellyball-producten zijn eigendom van Gellyball en vallen onder de handelsmerkvoorwaarden van Gellyball en mogen niet door u worden gebruikt om een ​​andere reden dan mogelijk is toegestaan.  Alle andere handelsmerken, servicemerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo’s die in of op Gellyball-producten en op de site voorkomen, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren en u verkrijgt geen eigendomsrechten op dergelijke merken, logo’s of namen door gebruik te maken van  deze site of GEBV bestelservices.

Toegang tot de site.
U levert alle hardware, apparatuur en diensten en bent verantwoordelijk voor alle telefoon-, internet- en andere kosten die nodig zijn om toegang te krijgen tot GEBV en de site.  U stemt ermee in zich te houden aan alle wetten die van toepassing zijn op uw activiteiten op de GEBV-site en aan de voorwaarden van deze overeenkomst.  U verklaart hierbij dat u een volwassene bent (18 jaar of ouder) en de macht en autoriteit hebt om deze overeenkomst aan te gaan en uw verplichtingen hieronder na te komen.  U erkent ook dat GEBV of deze site van tijd tot tijd om welke reden dan ook ontoegankelijk of onbruikbaar kan zijn, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) storingen in apparatuur, (ii) periodieke onderhoudsprocedures of reparaties die GEBV van tijd tot tijd kan uitvoeren, of  (iii) oorzaken die buiten de wil van GEBV liggen of die redelijkerwijs niet te voorzien zijn door GEBV.

Gebruikersnaam en wachtwoord.
Toegang tot uw account via de site wordt bereikt door het gebruik van een gebruikersnaam en een wachtwoord die u bij registratie ontvangt.  U mag uw wachtwoord niet verstrekken aan personen of partijen buiten uw organisatie.  U bent als enige verantwoordelijk voor geautoriseerde of ongeautoriseerde toegang tot uw account door een persoon.  U stemt ermee in alle verantwoordelijkheid te dragen voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en alle gebruik of kosten die in verband met het gebruik van uw wachtwoord worden gemaakt.  U stemt ermee in om GEBV onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord en u blijft aansprakelijk voor elk gebruik van de site of de bestelservices van GEBV totdat u GEBV op de hoogte stelt van het ongeoorloofde gebruik van uw wachtwoord, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Jouw rekening.
U verklaart en garandeert dat alle informatie die op de site en in alle toepassingen met betrekking tot het opzetten en onderhouden van uw account wordt verstrekt, in alle opzichten waar, correct, volledig en nauwkeurig is en u machtigt GEBV uitdrukkelijk om contact op te nemen met alle vermelde handelsreferenties en om uw kredietwaardigheid te onderzoeken.  U bent verantwoordelijk voor en stemt ermee in om onmiddellijk alle kosten van uw account te betalen, inclusief toepasselijke belastingen en aankopen door u of iemand die u toestemming geeft om uw account en wachtwoord te gebruiken om toegang te krijgen tot GEBV.  U gaat ermee akkoord en accepteert de verantwoordelijkheid om al uw accountinformatie actueel te houden, inclusief adres, betalingsinformatie, telefoonnummer en e-mailadres.  U kunt inloggen en uw account bijwerken of u kunt uw account bijwerken door contact op te nemen met GEBV via info@gellyball.eu. U gaat ermee akkoord dat u geen frauduleuze informatie verstrekt en dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle informatie die u aan GEBV verstrekt, en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer.  U zult alle wetten naleven die van toepassing zijn op uw activiteiten op de site en met deze overeenkomst.

Aanvaardbaar gebruik beleid.
U bent als enige verantwoordelijk voor alle handelingen en omissies die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord, en u stemt ermee in om geen onaanvaardbaar gebruik te maken van GEBV-bestelservices en de GEBV-site om: (a) ongevraagde berichten, kettingbrieven te verspreiden of te verzenden,  of ongevraagde commerciële e-mail, (b) materiaal verspreiden of verzenden dat, naar een redelijk persoon, beledigend, obsceen, pornografisch, lasterlijk, intimiderend, grove beledigend, vulgair, bedreigend of kwaadaardig kan zijn, (c) bestanden, afbeeldingen verspreiden of verzenden  , software of ander materiaal dat feitelijk of mogelijk inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht van een persoon, (d) een valse identiteit creëren of anderszins proberen iemand te misleiden met betrekking tot de identiteit of oorsprong  van enige communicatie, (e) exporteren, herexporteren of het downloaden toestaan ​​van berichten of inhoud die in strijd zijn met export- of importwetgeving, -regelgeving of -beperking van een of meer van de Verenigde Staten, Europa en het Verenigd Koninkrijk en hun agentschappen en autoriteiten, of zonder alle vereiste goedkeuringen, licenties of vrijstellingen;  (f) interfereren met, verstoren of proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot andere accounts op de GEBV-bestelservice of enig ander computernetwerk;  (g) virussen, Trojaanse paarden of enige andere kwaadaardige code of programma verspreiden of verzenden;  of (h) deel te nemen aan enige andere activiteit die door GEBV wordt beschouwd als in strijd met de geest of de bedoeling van deze overeenkomst.

GARANTIEVERKLARING.
U GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD, BEHALVE VOOR ZOVER HIERONDER VERSTREKT, DAT UW GEBRUIK VAN GEBV BESTELDIENSTEN, DE SITE EN ALLE HIERONDER BESTELDE PRODUCTEN VOLLEDIG OP EIGEN RISICO IS, EN DE GEBV BESTELDIENSTEN, DE WEBSITE EN ALLE HIERONDER BESTELDE PRODUCTEN WORDEN  “AS IS”, “AS AVAILABLE” BASIS.  VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST GEBV ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN WELKE SOORT AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD PRODUCT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE DIENST EN GESCHIKTHEID.  HIERONDER BESTELD.  GEBV GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF INHOUD VAN ENIGE INFORMATIE, DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE VIA DE SITE OF GEBV BESTELDIENSTEN WORDEN VERKREGEN.  GEBV GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES DIE DOOR DE SITE WORDEN AANGEBODEN ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN, OF DAT DEZE SITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID.
NOCH GEBV, NOCH EEN VAN HAAR BESTUURDERS, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, INFORMATIEVERLENERS VAN DERDE PARTIJEN, HANDELAARS, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS (COLLECTIEF, “GEBV PARTIJEN”) ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DERDE PARTIJEN.  BEPERKING, COMPENSERENDE, DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF STRAFSCHADE;  VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST;  OF VERLIES OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SITE, GEBV BESTELDIENST OF ENIGE HIERONDER BESTELDE PRODUCTEN.  UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID IS BEPERKT TOT HET VERSTREKKEN VAN EEN REPARATIE OF VERVANGING, OPTIE VAN GEBV, VOOR ELK PRODUCT DAT WORDT GERETOURNEERD EN UW RECHT OM UW GEBRUIK VAN GEBV BESTELLINGSERVICE TE STAKEN EN DEZE OVEREENKOMST TE BEËINDIGEN.  AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF IMPLICIETE GARANTIES NIET TOESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE RECHTSGEBIEDEN BEPERKT VOOR ZOVER DE WET.

NALEVING VAN DE UITVOER.
ALLE PRODUCTEN, TECHNOLOGIE EN SOFTWARE VAN GEBV ZIJN ONDERWORPEN AAN DE UITVOERWETGEVING VAN EUROPA.  

OMLEIDING IN STRIJD MET DE WETTEN VAN DEZE RECHTSGEBIEDEN IS VERBODEN.  ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN DE VORIGE VERKLARING TE BEPERKEN, MAG U DERGELIJKE PRODUCTEN, TECHNOLOGIE OF SOFTWARE NIET VERKOPEN OF VERZENDEN NAAR CUBA, IRAN, NOORD-KOREA, SUDAN OF SYRIË, HUN ONDERDANEN OF BEDRIJVEN DIE IN DEZE LANDEN GEORGANISEERD ZIJN.

Wettige doeleinden.
Het materiaal op de site is alleen bedoeld voor legale doeleinden.  GEBV beheert en exploiteert deze site en gebruikt deze voor zijn activiteiten in 44 landen van Europa.  GEBV verklaart niet dat deze materialen geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties.  Als u de site vanaf andere locaties gebruikt, bent u verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke lokale wetten.  Informatie over prijs en beschikbaarheid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Schadeloosstelling.
U stemt ermee in om GEBV te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle rechtszaken, acties, juridische of administratieve procedures, claims, eisen, schadevergoedingen, aansprakelijkheden en uitgaven, inclusief advocaatkosten en -kosten, die voortvloeien uit een schending van deze overeenkomst  door u of door gebruik van uw account.

Beëindiging.
Deze Overeenkomst is van kracht na uw aanvaarding in verband met het registreren of bijwerken van uw account en / of na uw aanvaarding van een verzending van GEBV-producten en zal volledig van kracht blijven tot beëindiging.  GEBV kan deze Overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook met of zonder kennisgeving aan u opschorten of beëindigen of de toegang tot een deel van de site uitschakelen.  U kunt deze Overeenkomst en uw account op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door op de hieronder aangegeven manier een kennisgeving te sturen, welke beëindiging van kracht zal zijn op de dag dat de kennisgeving is ontvangen of op een latere datum die in de kennisgeving wordt vermeld.  GEBV behoudt zich het recht voor om kosten en lasten te innen die zijn gemaakt voordat u uw account annuleert.

Mededelingen.
GEBV kan u op de hoogte brengen van een wijziging in deze overeenkomst, een wijziging in de beschikbaarheid van producten, productprijzen en andere zaken door middel van een algemene publicatie op de site, per elektronische post of per conventionele post naar uw adres.  U kunt GEBV hiervan op de hoogte stellen via e-mail: info@gellyball.eu  

Volledige overeenkomst.
Tenzij anders overeengekomen in een wederzijds uitgevoerd contract, vertegenwoordigt deze overeenkomst en elke factuur of contante verkoopbevestiging die wordt afgeleverd in verband met een verzending uw volledige overeenkomst met GEBV met betrekking tot het gebruik van de bestelservices van GEBV, het gebruik van de site en alle hieronder bestelde producten.  U stemt ermee in dat deze overeenkomst niet bedoeld is om te verlenen en geen rechten, rechtsmiddelen, aansprakelijkheden en / of verplichtingen verleent aan een andere persoon dan u en een gerelateerde entiteit onder gemeenschappelijke controle van de eigenaar of operator die toegang heeft tot de site en / of het plaatsen van de  bestellen.  Als enig deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel zo goed mogelijk worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoeling van de partijen weer te geven, en de rest van deze overeenkomst blijft volledig van kracht.  Het falen van een van de partijen om aan te dringen op strikte uitvoering van enige bepaling van deze Overeenkomst mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht.

Geschillenbeslechting, locatie en rechtskeuze.
Elke controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst of de vermeende schending daarvan of producten die hieronder worden besteld, zal worden behandelt door de bevoegde rechtbank in België. De taal van de rechtspraak is Nederlands en de partij die de procedure verliest, is verantwoordelijk om de andere partij te betalen voor alle redelijke gerechtskosten en uitgaven die de winnende partij heeft gemaakt bij het instellen of verdedigen van de rechtszaak.  Niettegenstaande enig geschil onder deze overeenkomst, hetzij voor of tijdens een gerechtelijke procedure, gaat u ermee akkoord alle betalingen te doen zoals vereist door deze overeenkomst voor alle onbetwiste bedragen die verschuldigd zijn.  Elke claim of oorzaak van actie door u moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de claim of oorzaak van actie is ontstaan, of kan worden uitgesloten.  Deze overeenkomst en elke transactie hieronder vallen niet onder het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en bepalingen inzake rechtskeuze, waarvan de toepassing uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Amendement.   GEBV kan deze overeenkomst op elk moment wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op de site te plaatsen.  Alle gewijzigde voorwaarden zijn automatisch van kracht zeven (7) dagen nadat ze voor het eerst op de site zijn geplaatst.  Door gebruik te maken van deze site en de GEBV-bestelservices na de ingangsdatum van een dergelijke wijziging, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke herzieningen en dient u deze pagina daarom regelmatig te bezoeken om de dan geldende overeenkomst te bepalen waaraan u gebonden bent.  Deze overeenkomst is voor het laatst herzien op 16 oktober 2020.

%d bloggers liken dit: